Dokumentasjon

På denne siden finner dere  noe mer utfyllende dokumentasjon som blant annet merkinger, tester og godkjennninger på de ulike produktene vi har i vårt sortiment.

Sintef Teknisk Godkjenning for FL 2000, FL2000 4G og LPA 28004G 

Sintef Teknisk Godkjenning

Klassifisering SundaHUS

SundaHUS

Safety Data Sheet Foam-LOK ISO

SDS Foam-LOK ISO

FoamLOK 500

Teknisk Datablad FOAM-LOK 500 EU

Sikkerhetsdatablad FoamLOK 500

Sikkerhetsdatablad Isocyanate (A)

Produktrapport FL 500 TZUS

Branntest FL 500 Pavus

Evalueringsrapport FL 500 TZUS

Lydtest FL 500 – SI, Acoustic Laboratory

Lydtest FL 500 og FL 2000 – Intertek

Evalueringrapport ESR-2847, FL 500

 

FoamLOK 2000

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

Branntest FL 2000 Pavus

Branntest FL 2000 med FireLOK SP Technical Research Institute of Sweden

Brannklassifisering FL 2000 Exova

Branntest FL 2000 SP Technical Research Institute of Sweden

Lydtest FL 2000 og FL 500- Intertek

Radonrapport FL 2000 Norconsult

Radonrapport FL 2000- SP- SITAC

Radontest FL 2000 CTU

TZUS National Technical Approval Foam-LOK 2000

EXOVA – Evaluation for crack bridging ability, FL 2000

EXOVA – Evaluation of various configurations of cmu wall FL 2000

EXOVA – Evaluation of the air permeance properties, FL 2000

EXOVA- Evaluation of various configurations of steel- stud walls sections, FL 2000

 

 

FoamLOK 2000 4G

Tekniske Datablad FOAM-LOK FL2000-4G EU

Sikkerhetsdatablad FoamLOK 2000 4G

Sikkerhetsdatablad Isocyanate (A)

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

Radontest FL 2000 – SP- SITAC

Evaluation Report FL 2000 4G (TZUS/ Pavus/ SP)

R-verdi skjema FL 2000 4G

 

FoamLOK 2800 4G

Teknisk Datablad LPA 2800-4G EU

Sikkerhetsdatablad LPA 2800 4G

Sikkerhetsdatablad Isocyanate (A)

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

TZUS Report FL 2800 4G

TZUS Test report FL 2800 4G

 

FoamLOK 3C

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

Cavity Fill

BBA-Foam-Lok Cavity Fill Insulation Product Sheet 1

BBA FoamLOK Cavity Fill Insulation Product Sheet 2

Fire LOK

Branntest FL 2000 med FireLOK SP Technical Research Institute of Sweden

Pipeline Utility Foam/ Ditch Foam

FOAM-LOK Pipeline Utility foam

U- verdi verktøy

U-verdi Beregning FoamLOK

Oversikt over produkt og U-verdi/ R-verdi

FoamLOK som radonsperre

Regneark, radonegenskaper FL 2000

Tabell jordsmonn

Grunnareal/ veggtykkelser

Grunnareal og veggtykkelse

Produktutbytte

Produktutbytte

Polyuretan VS Mineralull

Sammenstilling Polyuretan – Mineralull

BREEAM NOR

Informasjon BREEAM NOR

Sintef Teknisk Godkjenning

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

Se også øvrige sikkerhetsdatablad for aktuelt produkt.