Dokumentation

Här hittar du mer ingående dokument med bland annat märkningar, tester och godkännande för de olika produkter vi har i vårt sortiment.

Sintef Tekniskt Godkännende for FL 2000, FL2000 4G og LPA 28004G 

Sintef Tekniskt Godkännande

Klassificering SundaHUS

SundaHUS

Safety Data Sheet Foam-LOK ISO

SDS Foam-LOK ISO

 

FoamLOK 500

Teknisk Datablad FOAM-LOK 500 EU

Säkerhetsdatablad FoamLOK FL 500 EU

Säkerhetsdatablad FoamLOK LAP Isocyanat EU

Produktrapport FL 500 TZUS

Brandtest FL 500 Pavus

Utvärderingsrapport FL 500 TZUS

Ljudtest FL 500 – SI, Acoustic Laboratory

Ljudtest FL 500 og FL 2000 – Intertek

Utvärderingsrapport ESR-2847, FL 500

 

FoamLOK 2000

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

Brandtest FL 2000 Pavus

Brandtest FL 2000 med FireLOK SP Technical Research Institute of Sweden

Brandklassificering FL 2000 Exova

Brandtest FL 2000 SP Technical Research Institute of Sweden

Ljudtest FL 2000 og FL 500- Intertek

Radonrapport FL 2000 Norconsult

Radonrapport FL 2000- SP- SITAC

Radontest FL 2000 CTU

TZUS National Technical Approval Foam-LOK 2000

EXOVA – Evaluation for crack bridging ability, FL 2000

EXOVA – Evaluation of various configurations of cmu wall FL 2000

EXOVA – Evaluation of the air permeance properties, FL 2000

EXOVA – Evaluation of various configurations of steel- stud walls sections, FL 2000

 

 

FoamLOK 2000 4G

Teknisk Datablad FOAM-LOK FL2000-4G EU

Säkerhetsdatablad FoamLOK FL 2000-4G EU

Säkerhetdatablad FoamLOK LAP Isocyanat EU

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

Radontest FL 2000 – SP- SITAC

Evaluation Report FL 2000 4G (TZUS/ Pavus/ SP)

Schema R- värde FL 2000 4G

 

FoamLOK 2800 4G

Teknisk Datablad LPA 2800-4G EU TDS

Säkerhetsdatablad LPA 2800 4G EU

Säkerhetdatablad FoamLOK LAP Isocyanat EU

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

TZUS Report FL 2800 4G

TZUS Test report FL 2800 4G

FoamLOK 3C

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

Cavity Fill

BBA-Foam-Lok Cavity Fill Insulation

Fire LOK

Brandtest FL 2000 med FireLOK SP Technical Research Institute of Sweden

Pipeline Utility Foam/ Ditch Foam

FOAM-LOK Pipeline Utility foam

U- värde verktyg

U-värde Beregning FoamLOK

Oversikt over produkt og U-verdi/ R-verdi

FoamLOK som radonbarriär

Räkneark, radonegenskaper FL 2000

Tabell jordsmonn

Grunnareal/ veggtykkelser

Grunnareal og veggtykkelse

Oversikt over produktutbytte

Produktutbytte

Polyuretan VS Mineralull

Sammenstilling Polyuretan – Mineralull

BREEAM NOR

Informasjon BREEAM NOR

Sintef Teknisk Godkjenning

Utlekkingstest FoamLOK-Sintef- Obtainment of health and environmental data

Komplett test raport FoamLOK- utlekkingstester Sintef

Se også øvrige sikkerhetsdatablad for aktuelt produkt.