Produkter

lapolla-airtight-spray-foam-spray-training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foam-LOK™ er en to-komponent høyeffektive polyuretan isolering som etter påføring på underlaget, under trykk og temperatur, ekspanderer 30- 100 ganger på få sekunder. Som påført isolasjonsmaterialet vilFoam-LOK™ ikke ha noen form for sammenskjøtinger og vil dermed være helt «sømløst». Samtidig vil Foam-LOK™ som påført isolasjonmaterialet trenge inn i absolutt alle områder, selv de vanskelige steder og sprekker som ønskes isolert, og videre gi en total lufttett ytre og dermed være 100% fukt- og lufttett. Eksempel; Vårt produkt, FL 2000 har 1,5 million lukkede celler pr kubikk tomme.

 

Celle-1

 

 

 

 

I våre byggeforskrifter får vi stadig nye krav til økte standarder og strengere krav til bl.a. isolering og energibesparende tiltak. Det legges ned mye penger i å få boliger, kontor- og  industribygg så rasjonelle og besparende som overhode mulig når det gjelder framtidige energikostnader.

Innenfor produktspekteret FOAM-LOK ™ vil dere finne isolasjonsmaterialer som både er svært rasjonelle i arbeidet med installasjoner, og samtidig gir et svært godt resultat når det gjelder tetthet og store reduksjoner i energiforbruk. For å gi et eksempel har FOAM-LOK  produktet FL 2000 en lambda-verdi på 0,0209.

Polyuretan har i mange tiår vært kjent en førsteklasses varmeisolasjon til krevende forhold. På bakgrunn av sin gode lambdaverdien vil tykkelser reduserers radikalt i forhold til bruk av tradisjonelle isolasjonsprodukter. Polyuretan spray-isolering gir en sømløs overflate og gir da 100 % tetthet. Ny isolasjon, nye muligheter, nye bruksområder!

 

Fordeler

 

I det produktutvalget som Lapolla Scandinavia tilbyr, finnes både sprayisolasjonsprodukter med «åpne» og «lukkede» celler, samt produkter med spekter fra grunnisolasjon og radonsperre til utvendig takisolasjon og coatinger. Våre applikatører vi derfor kunne se hva som vil være mest formåltjenelig for kunder, og velge egnet isolasjonstype etter dette.