FireLOK

 

fire-lok-thermal-ignition-barrier-spray-foam-supplies-lapolla

 

Lapolla Industries Inc.’s Fire-LOK är en singelkomponent produkt som antingen kan sprayas eller rullas på isoleringsunderlaget. Beläggningen är utvecklad av Lapolla Industries Inc. som ett brandskyddsmedel, med hänvisning till brandklassificering B-s2-d0 i ”öppen eld”-test på Foam-LOK-underlag utfört av SP SITAC.

 

 

Fire-LOK DC315 är certifierat och godkänt för användning som en termisk barriär på FL2000 och andra lufttäta slutna cellsystem från Lapolla Industries Inc.
Själva beläggningen kan också användas på andra ytor som en brandhämmande beläggning. I dessa fall hänvisar vi till tekniska specifikationer både när det gäller isoleringens tjocklek samt krävd tjocklek på den applicerade Foam-LOK-beläggningen.