FoamLOK 2000 4G EU

Foam-LOK, FL 2000 4G er den første globale 4.generasjonen av polyuretan sprayisolering i markedet. Foam-LOK FL 2000 4G har samme egenskaper som sin forgjenger FL 2000, men gir blant annet høyere U-verdi. Dette vil i praksis si enda tynnere tykkelse men med økt U-verdi. Les mer om Foam-LOK 4G på produsentens: FL 2000 4G.

Foam-LOK™ 2000 4G er et produkt med lukket cellefunksjon. I likhet med de øvrige produkter påføres dette også i væskeform. FL 2000 4G er det produkt i produktserien som blir mest anvendt i det Nordiske marked.  I tillegg til sine svært gode isolasjonsegenskaper, fungerer FL 2000 4G svært godt som fuktsperre og vindsperre.

FoamLOK 2000 4G egner seg også godt som isolasjon på rør- og rørinstallasjoner. Siden FoamLOK 2000 4G blant annet er godkjent som radonsperre, kan denne benyttes som kombinert grunnisolasjon og radonsperre.

 

home-energy-spray-foam-estimate-495x400lapolla-spray-foam-insulation-closed-celltak

 

FL 2000 4G har i hovedsak de samme egenskaper som FL 2000, og danner en komplett og 100% tett og permanent isolasjon. I tillegg til isolasjon av gulv, vegger og tak er produktet også svært godt egnet til isolasjon av krypgrunner, krypkjellere, underloft hvor det ofte dannes fuktighet og hvor det ofte også kan være  temperaturskift. En ytterligere funksjon som tilligger FL 2000 4G, er at det gir bygningsstrukturen i et bygg en svært stor strukturell styrke som i realiteten vil  være opptil 300%.

 

 

 

4G- teknologiens primære fordeler:

Den miljøvennlige 4G- teknologien er en HFO teknologi. Denne teknologien gjør det mulig for oss å framskaffe de høyeste isolasjonsegenskaper som er mulig samtidig med å igjen redusere de atmosfæriske skader. Denne teknologien gjør det mulig for oss å tilby et produkt med «0» ozon-uttømmingspotensiale, noe som fremdeles var tilstede i tredjegenerasjon skumisolasjon. Nå kan vi tilby et produkt som har et <1 global oppvarmingspotensialet. 4G-teknologien gjør det mulig for oss å tilby disse miljømessige fordeler i en ikke-brennbar harpiks.

carbon-footprint

En annen viktig del av dette er at 4G- teknologien gir bedre avkastining og en bedre R-verdi pr tomme på ca 15+ prosent. Produktet har også forbedret håndteringsegenskaper som blant annet betyr at applikatøren har et enklere arbeide med temperaturjusteringer, utstyr holder seg renere lengre og overflaten/ profil på et ferdig sprøytet produkt er jevnere og gir et mye mer profesjonelt utseende. 4G- teknologien med Foam-LOK kan til sammenligning med andre polyuretan-produkter også påføres i 140mm pr legg, istedenfor 50mm som var den forrige teknologiens påføringsgrenser for Foam-LOK lukket cellesystem.

 

Lapolla Industries Inc. er den første i USA og i Europa til å fullføre alle de nødvendige testinger i begge verdensdeler. Lapollas 4G-produkter har nå vært gjennomprøvd i det kommersielle markedet i over to år, og har absolutt ikke hatt noen problem med å tilfredstille kravene. Hver kunde som har vurdert materialet har konvertert til materialet. Det totale økonomiske regnestykke vil i realiteten si en inntil 20 % forbedring,- samtlige elementer tatt i betrakning.

Last ned PDF om Foam-LOK 2000 4G her: Foam-LOK 2000 4G- 4.generasjon skumisolasjon!

 

tak-16isolasjon-av-hus-innvendig

 

 

 

 

 

 

 

Med en av de høyeste isolasjonsverdiene pr. cm, er FL 2000 4G et av de mest effektive isolasjonsmaterialer i markedet. Dette vil i realiteten si at dette er produktet hvor det vil oppnås størst besparelse når det gjelder generelt energiforbruk. Produktet forbedrer byggets komfort og inneluft, og med bl.a. sin «forseglede» hinne gir FL 2000 4G ikke mulighet for infiltering av fukt eller andre ytre forurensninger.