FoamLOK 2000 4G

Foam-LOK, FL 2000 4G är den första globala fjärde generationens polyuretan sprayisolering på marknaden. Foam-LOK FL 2000 4G har samma egenskaper som sin föregångare FL 2000, men ger bland annat ett högre U-värde1. Detta innebär i praktiken en ännu tunnare tjocklek men ett högre U-värde. Läs mer om Foam-LOK 4G på tillverkarens: FL 2000 4G

Foam-LOK™ 2000 4G är en produkt med slutna cellfunktioner. Liksom andra produkter som tillämpas på detta sätt är denna produkt i flytande form. FL 2000 4G är den produkt i produktserien som används mest på den nordiska marknaden. Förutom dess utmärkta isoleringsegenskaper fungerar FL 2000 4G väldigt bra som fuktspärr och vindspärr.

Foam-LOK 2000 4G lämpar sig också mycket väl för isolering av rör- och rörinstallationer. Eftersom att Foam-LOK 2000 4G bl.a är godkänt för radonspärr, kan man dra fördelarna av att kombinera isolering med radonspärr.

 

lapolla-spray-foam-insulation-closed-celltakhome-energy-spray-foam-estimate-495x400

 

 

 

 

 

 

FL 2000 4G har i huvudsak samma egenskaper som FL 2000, och utgör en komplett och 100% tät och permanent isolering. Förutom isolering av golv och väggar passar produkten även mycket bra för isolering av krypgrund, källare och vind där det ofta bildas fukt och är temperaturskiftningar. Ytterligare fördelar med FL 2000 4G är att det tillför en struktur och hållfasthet till byggnaden som i realiteten kan uppgå till 300%.

 

 

 

4G – teknologiens primära fördelar
Den miljövänliga 4G-tekniken är en HFO- teknologi. Denna teknik gör det möjligt för oss att få den högsta isoleringsförmågan som är möjlig samtidigt som vi minskar den atmosfäriska skadan. Denna teknik gör det även möjligt för oss att erbjuda en produkt med 0-ozongaser, något som fanns redan i tredje generationens sprayisolering.

Nu kan vi erbjuda en produkt som har <1 uppvärmningspotential. 4G-tekniken gör det möjligt för oss att erbjuda dessa miljövänliga fördelar i en icke-brännbar harpiks.

http://lapollascandinavia.com/wp-content/uploads/2016/09/Carbon-footprint-2.jpg

En annan viktig del i detta är att 4G-tekniken ger bättre avkastning och ett bättre R-värde per tum på ca 15+ procent. Produkten har också förbättrade hanteringsegenskaper vilket bl.a. innebär att applikatören lättare kan hantera temperaturjusteringar, utrustningen håller sig ren och fräsch längre och den applicerade ytan och slutprodukten ger ett smidigare och mer professionellt utseende. 4G-tekniken med en Foam-LOK kan i jämförelse med andra produkter också tillämpas i 140 mm pr inlägg, istället för 50 mm som var den tidigare teknikens gränsvärden för Foam-LOK lukket cellesystem.

 

Lapolla Industries Inc. är först i USA och Europa att göra de nödvändiga testerna i båda delarna av världen. Lapollas 4G-produkter har nu synts på den kommersiella marknaden i två år och har inte haft några problem att med att uppfylla kraven. Varje kund som har granskat materialet har börjat använda det. Den totala ekonomiska beräkningen, i realiteten, säger upp till 20% förbättring, genom alla objekt.

 

tak-16isolasjon-av-hus-innvendig

 

 

 

 

 

 

 

Med en av de högsta isoleringsvärdena per cm, är FL 2000 4G en av de mest effektiva isoleringsmaterial på marknaden. Detta säger oss att det är en produkt där man uppnått de största besparingarna när det gäller den totala energiförbrukningen. Produkten förbättrar byggnadens komfort och inomhusklimatet, och med sitt förseglade membran ger FL 2000 4G inte möjlighet för fukt eller andra föroreningar att tränga in.