FoamLOK 2000

Teknisk Datablad FoamLOK 2000

Safety Data Sheet FoamLOK 2000

Isolering tak- himling-FL 500

 

Foam-LOK 2000 är en produkt med sluten cellfunktion. Som de övriga produkterna appliceras det i vätskeform. FL 2000 är den produkt som oftast förekommer på den Nordiska marknaden. Förutom sin mycket goda isoleringsförmåga fungerar FL 2000 mycket bra som fukt och vindspärr.

 

 

 

FL 2000 ger en komplett 100% tät och permanent isolering. Förutom isolering av väggar, tak och golv har FL 2000 mycket goda egenskaper för krypgrunder, källare och vindsutrymme där det ofta bildas fukt och där det kan förekomma temperaturskillnader.

 

Insulations 1insulations-2

 

 

 

 

 

 

 

Med bland de högsta isoleringsvärdena per cm är FL 2000 ett av de effektivaste isoleringsmaterialen på marknaden. Det vill i realiteten säga att du kommer att nå de bästa resultaten när det gäller generell energibesparing. Produkten förbättrar byggnadens komfort gällande luft inne och med sin förseglade hinna ger FL 2000 ingen möjlighet till infiltrering av fukt och andra föroreningar.

Isolering av rør Leangen Ishall

 

Efter applicering avger FL 2000 absolut inga gifter eller gaser. Inte nu eller i framtiden. En ytterligare funktion är att FL 2000 stärker byggkonstruktionen med upp till 300%. FL 2000 är också en mycket lämplig produkt för isolering av rörkulvertar och rörinstallationer.

 

Isolering krypkjeller