FoamLOK 500

Teknisk Datablad FOAM-LOK 500 EU

Sikkerhetsdatablad FoamLOK 500

Sikkerhetsdatablad Isocyanate (A)

 

 

Technical Data Sheet FoamLOK 500 EU

Safety Data Sheet FoamLOK 500

Safety Data Sheet Isocyanate (A)

 

 

Isolasjon himling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL 500 er et isoleringsprodukt med åpen cellestruktur. Produktet gir en god isolasjon, og er samtidig avvisende for fuktighet- og luftinfiltrasjon. FL 500 påføres i likhet med de øvrige produkter som en væske, og ekspanderer inntil 80 ganger i løpet av få sekunder. Isolasjonsproduktet fester seg direkte på de aller fleste underlag, og danner en sømløs og en total tetthet rundt og i de mest vanskelig områder.

FL 500 forhindrer luftgjennomstrømminger, og gir dermed en god energieffektivisering og et bedre inneklima når luftgjennomstrømmingene i vegger og tak blir stoppet. I motsetning til mange andre isolasjonsprodukter vil FL 500 bestå i bygningens levetid.

button2

 

FL 500 er et CE godkjent isolasjonsskum. FL 500 har samtidig også en svært god støydempende funksjon, og er et produkt som ikke i noen grad påvirker luftkvaliteten i rom for de som måtte ha problemer med allergier, astma o.l.