LPA 2800 4G EU

 

Fl 2800 + Thermoflex 1140 x 450

 

 

 

 

 

 

 

 

LPA 2800 4G EU har högre tryck och hållfasthet än FL 2000 och är det optimala isoleringsmaterialet för tak. LPA 2800 4G EU kan användas till isolering utvändigt av bla tankar och cisterner.

Den nya europeiska takstandarden ställer inga krav på teknisk egenskaper. Däremot ställs krav på vilka egenskaper som skall deklareras. Det vill i praktiken mena att att alla produkter, oavsett kvalitet, tillfredställer standarden så länge egenskaperna redovisas. Vid materialval är det upp till utvecklaren att definiera de krav som skall ställas. I Europa finns över 100 producenter. Kvalitet och egenskaper varierar i stor grad. Ett sätt att ställa krav är att hänvisa till våra produkters egenskaper. Se teknisk information.

 

Tak - FL 2800 - Thermoflex

 

LPA 2800 4G EU är en produkt som används till utvändiga tak och takytor. I likhet med de övriga Foam LOK produkterna sprayas dessa också på i vätske form och fyller lätt alla hålrum och sprickor. Även denna produkt expanderar ca 30 gånger den påförda mängden på någon sekund. Efter applicering ger det en helt slät homogen yta. LPA 2800 4G EU ger också en möjlighet att återskapa fall för god avrinning.

 

Sprit-tanker i fjellhall

Isolasjon tank-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När LPA 2800 4G EU skall användas till takisolering behövs inga fästanordningar, tätningslistor, o-ringar eller annat material.

 

Polyuretan har de senaste 35 åren används som taktäckande material. Utvecklingen av LPA 2800 4G EU har gjort att produkten är mycket lätt använd. Med sina skarvlösa egenskaper och goda självhäftning till underlaget är LPG 2800 4G EU i jämförelse med andra material mycket motståndskraftigt mot väder och vind. Det är också mycket enkelt att reparera om en skada skulle uppstå.

 

Efter att LPG 2800 4G EU är applicerat efter de givna specifikationerna påföres THERMO-FLEX eller Thermo-SIL som ett skyddsskikt. Detta ger dessutom ett skydd mot UV-strålning.

 

Isolering tak utvendig

 

  • Kan användas på de flesta vinklade och platta tak
  • Fäster på de flesta underlag
  • Inga förberedande tätningsprodukter
  • God isolering som sänker energikostnaden
  • Stärker konstruktionen och är vindtätt
  • Lätt i vikt med hög styrka
  • Enkelt att återskapa avrinning och deformationer