Hva er polyuretan sprayisolering?

lapolla-airtight-spray-foam-spray-training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foam-LOK™ er en to-komponent høyeffektive polyuretan isolering som etter påføring på underlaget, under trykk og temperatur, ekspanderer 30- 100 ganger på få sekunder, alt etter hvilken type. Som påført isolasjonsmaterialet vil Foam-LOK™ ikke ha noen form for sammenskjøtinger og vil dermed være helt «sømløst». Samtidig vil Foam-LOK™ som påført isolasjonmaterialet trenge inn i absolutt alle områder, selv de vanskelige steder og sprekker som ønskes isolert, og videre gi en total lufttett ytre og dermed være 100% fukt- og lufttett. Eksempel; Vårt produkt, FL 2000 har 1,5 million lukkede celler pr kubikk tomme.

 

Celle-1

 

 

 

 

I våre byggeforskrifter får vi stadig nye krav til økte standarder og strengere krav til bl.a. isolering og energibesparende tiltak. Det legges ned mye penger i å få boliger, kontor- og  industribygg så rasjonelle og besparende som overhode mulig når det gjelder framtidige energikostnader. Innenfor produktspekteret FOAM-LOK ™ vil dere finne isolasjonsmaterialer som både er svært rasjonelle i arbeidet med installasjoner, og samtidig gir et svært godt resultat når det gjelder tetthet og store reduksjoner i energiforbruk.

 

Foam-LOK-produktene har et bredt bruksområder, og man velger produkt med tilfredstillende trykkfasthet/ strekkfasthet etter hvilket behov man har på det aktuelle påføringsområde. Nedenfor ser dere en oversikt over dette. Om dere ønsker PDF for oversikt over trykkfasthet/ strekkfasthet for Foam-LOK produkter, finner dere denne her; TRYKKFASTHET / STREKKFASTHET.

 

Polyuretan har i mange tiår vært kjent en førsteklasses varmeisolasjon til krevende forhold. På bakgrunn av sin gode lambdaverdien vil tykkelser reduserers radikalt i forhold til bruk av tradisjonelle isolasjonsprodukter. Polyuretan spray-isolering gir en sømløs overflate og gir da 100 % tetthet. Ny isolasjon, nye muligheter, nye bruksområder!

Fordeler

  • Svært gode isolasjonsverdier og fester på de fleste underlag
  • Redusert isolasjonstykkelse sammenlignet med tradisjonelle isolasjonsprodukter
  • 40 % eller mer energibesparelse i bygningens levetid
  • Ved bruk av FoamLOK som isolering i reisverkkontruksjoner styrkes konstruksjonen med inntil 300%
  • Eliminerer luftlekkasjer totalt
  • Motvirker infiltrasjon av fukt
  • Gir ingen grobunn for bakterier eller sopp
  • Effektiv uansett temperatur
  • Kombinert grunnisolasjon og radonsperre

 

I det produktutvalget som Lapolla Scandinavia tilbyr, finnes både sprayisolasjonsprodukter med «åpne» og «lukkede» celler, samt produkter med spekter fra grunnisolasjon og radonsperre til utvendig takisolasjon og coatinger. Våre applikatører vi derfor kunne se hva som vil være mest formåltjenelig for kunder, og velge egnet isolasjonstype etter dette.